Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Εργασία μπουκάλια (contrast)


Εργασία μπουκάλια (contrast)

Εργασία ΜάνηΕργασία μπουκάλια (contrast)


Εργασία μπουκάλια (contrast)

Εργασία μπουκάλια (contrast)

Εργασία μπουκάλια (contrast)Εργασία μπουκάλια (contrast)


Εργασία μπουκάλια (contrast)


Εργασία μπουκάλια (contrast)


Εργασία μπουκάλια (contrast)


Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Action Aid


Modus vivendi σημαίνει για όλους εμάς ένας τρόπος ζωής. Αποφασίσαμε σαν ομάδα μια από τις δράσεις μας, πέρα των καλλιτεχνικών, να είναι η αναδοχή ενός παιδιού μέσω της action aid (http://www.actionaid.gr/)
Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και ίσως αν όλοι κάνουμε το ίδιο, πέρα από την ελπίδα να συμβάλουμε και ουσιαστικά έστω και συμβολικά, βοηθώντας ένα παιδί να βελτιώσει την ζωή του.
Η Action Aid είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων.Δημοσιοποιεί τα οικονομικά της στοιχεία και οι πρακτικές διαφάνειας που ακολουθεί της έδωσαν την υψηλότερη θέση διαφάνειας από το One world trust (http://www.oneworldtrust.org/)


Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Εργασία μπουκάλια

Εργασίες


Εργασία μπουκάλια


Εργασία καπέλα

ΕργασίεςΕργασία μπουκάλια


Εργασία καπέλα

Εργασία μπουκάλια

Εργασία μπουκάλια

Άσκηση μπουκάλια

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010